loga EU

Sme záujmové združenie občanov, ktoré vzniklo 31.08.2011.

Na základe dobrovoľného členstva združujeme občanov s cieľom vytvárať kvalitné podmienky pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, športových, kultúrnych a iných voľno časových aktivít, ktoré napomôžu osobnému rozvoju občanov a ich plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.

Hlavným cieľom OZ je spájať športové kluby a občianske združenia v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie, zaoberať sa štúdiom, výskumom, rozvojom a propagáciou pôvodných európskych bojových umení a bojových športov, ako nedeliteľnou súčasťou historického ka kultúrneho dedičstva európskej civilizácie.

Predmetom činnosti OZ je:

 • Príprava a realizácia výuky európskych bojových umení, ich šírenie a propagovanie,
 • Príprava a realizácia výuky bojového umenia Wing Tsun.
 • Príprava a realizácia výuky bojového umenia Escrima
 • Príprava a realizácia vzdelávacích a školiacich aktivít
 • Príprava a realizácia online vzdelávacích aktivít
 • Príprava a realizácia ďalšieho vzdelávania dospelých a detí
 • Príprava a realizácia poradenstva a vzdelávania v oblasti ekonomiky, PR a marketingu pre cieľové skupiny
 • Príprava a realizácia posudkov, poradenstiev, vypracovávanie dokumentov a publikácií
 • Príprava a realizácia rôznych projektov za účelom rozvoja informatizácie spoločnosti, zvyšovanie vedomostného i kultúrneho stupňa
 • Príprava a realizácia workshopov, školení, konferencií a stretnutí
 • Vypracovanie e-dokumentov, korekcie, preklady a tlmočenie
 • Práca s mládežou, výber a podpora talentov, organizovanie rekreácií a kultúrnych aktivít pre deti, mládež a dospelých
 • Podpora boja proti diskriminácii, drogám a drogovým závislostiam

projekt EU

Podporte bojové umenie Wing Tsun - 2%

Ďakujeme všetkým čo nás podporujú.IČO: 37 824 465

Ročná škola na WT inštruktorov - Termíny malých skupín na rok 2024

Termíny malých skupín na rok 202426.-28.1. - MS - škola na inštruktora WT , malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 ) - R.Sobota23.-25.2. - MS - škola na inštruktora WT , malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 ) 22.-24.3. - MS - škola na inštruktora WT , malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3 ) 17.-19.5. - MS - škola na inštruktora WT , malá skupina pre inštruktorov a vyššie žiacke stupne ( 3...

EMAA letná dovolenka Wing Tsun 2024 - Teplý Vrch/ rekreačná oblasť Drieňok

7.- 11. august 2024, Teplý Vrch/ rekreačná oblasť/ DrieňokHarmonogram:7.8. streda- 7:00 do 9:30 príchod účastníkov - ubytovanie - 8:00 do 8:30 chi-kungRaňajky- 10:00 do 12:00 tréning - pre žiacke stupne                                   - pre technické stupne- samostatneObed- voľný program- 17:00 do 19:00 tréningVečera8.8. štvrtok- 8:00 do 8:30 chi kungRaňajky - 10:00 do 12:00 tréning - pre žiacke stupne                                   - pre...